Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden AMAZING SAILING ZEELAND
Verhuur vindt plaats tussen Amazing Sailing Zeeland (hierna te noemen de verhuurder) en de huurder.

RESERVERING

 • De reservering is definitief als de verhuurder het huurcontract ingevuld en ondertekend heeft ontvangen.
 • De reservering is ook definitief als de verhuurder een akkoord heeft ontvangen van de huurder via E-mail.

BETALING

 • Na ontvangst van de factuur dient de huurder het factuurbedrag binnen 7 dagen te voldoen op rek. nr. NL44 RABO 0174 8049 03 van JPMR Vof te Etten-Leur (H.J.M.Jongeneelen - A.Pannekoek Management Resultancy)
 • Bij boekingen via een boekingskantoor, dient de betaling aan hun te geschieden.
  (b.v. Click&Boat, Click and Sail of Barqo)

ANNULERING

Bij annulering door de huurder is verschuldigd:

 • van reservering tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode, 30% van de huursom.
 • van 12-8 weken voor aanvang van de huurperiode, 50% van de huursom.
 • van 8-4 weken voor aanvang van de huurperiode, 70% van de huursom.
 • van 4 weken tot 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode, 90% van de huursom.
 • vanaf 7 dagen tot de aanvangsdatum 100%.

Annulering dient per E-mail te geschieden. De datum van ontvangst wordt als datum van annulering aangemerkt.

WIJZIGINGEN

 • Wijzigingen van een vaardag, kunnen door de verhuurder en/of de schipper, i.v.m. weersomstandigheden, privĂ© omstandigheden of veiligheidsredenen, worden doorgevoerd. Deze mogelijke wijzigingen dienen de deelnemers als overmacht te beschouwen.
 • De verhuurder en/of de schipper hebben het recht een vaartocht geen doorgang te laten vinden, indien de weersverwachting windkracht 7 in het vooruitzicht stelt.
 • In dit geval zal er restitutie plaatsvinden van de huursom onder aftrek van reeds gemaakte kosten, of er is de mogelijkheid om in overleg een andere datum te kiezen.

VERZEKERING

 • Deelname aan een vaartocht geschiedt geheel voor eigen risico. Wij, Amazing Sailing Zeeland, zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan opvarenden of derden. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Wij adviseren u dan ook een reisverzekering af te sluiten.